تعمیرات رآکتورهای همزندار تحت فشار هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.