مشتریان ما نمایش بزرگتر

مشتریان ما

محصول جدید

پژوهشگاه صنعت نفت

شرکت کالای پتروشیمی

شرکت پتروشیمی جم

پتروشیمی شازند اراک

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت عملیات اکتشاف نفت

شرکت نفت بهران

پتروشیمی بندر امام خمینی

پژوهش فناوری پتروشیمی ایران

پالایشگاه نفت آبادان

دانشکده نفت آبادان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

جزییات بیشتر

پژوهشگاه صنعت نفت

شرکت کالای پتروشیمی

شرکت پتروشیمی جم

پتروشیمی شازند اراک

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت عملیات اکتشاف نفت

شرکت نفت بهران

پتروشیمی بندر امام خمینی

پژوهش فناوری پتروشیمی ایران

شرکت مصباح انرژی

پالایشگاه نفت آبادان

دانشکده نفت آبادان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه امام حسین  علیه السلام

دانشگاه تهران

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه مالک اشتر

دانشگاه سمنان

صنایع مس سرچشمه

شرکت دارویی تماد

شرکت دارویی هستی آریا شیمی

انستیتو پااستور تهران

صنایع شهید همت

صنایع مکانیک

شرکت خانیران

پژوهشکده شیمیایی پارچین

صنایع شهید چراغی

شرکت توسعه نفت و گاز سرو

مرکز تحقیقات صنایع معدنی ایران

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

حوزه توسعه فناوریهای پیشرفته

مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی

30 محصول مرتبط در همین شاخه: