پمپ 100 بار نمایش بزرگتر

پمپ گریز از مرکز با آب بند مغناطیسی 100 بار

محصول جدید

پمپ گریز از مرکز با آب بند مغناطیسی 100 بار

با هد 2 متر

با ظرفیت 10 تا 200 ml/min

2800 دور بر دقیقه

برای دمای کاری تا 90 درجه سانتیگراد

تست شده با فشار هیدرو استاتیک 120 بار

    30 محصول مرتبط در همین شاخه: