شرکت دانش بنیان پایا فناور ماشین

تنها سازنده رآکتورهای تولید اتوکسیلات 

با تجهیزات کامل از 20 لیتر تا 20000 لیتر

Image Testimonial

اندیشه ما تجارت نیست بلکه صنعتی مقتدر آرزوی ماست

شرکت پایا فناور ماشین