تاییدیه رآکتور تحت فشار از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
   تاییدیه رآکتور تحت فشار از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

   تاییدیه رآکتور تحت فشار از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

   • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
   • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
   • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)
   شرکت پایافناور ماشین

   مرجع های ویژه