• جدید
  رآکتور تحت فشار 1500 لیتری
  رآکتور تحت فشار 1500 لیتری
  رآکتور تحت فشار 1500 لیتری
  رآکتور تحت فشار 1500 لیتری
  رآکتور تحت فشار 1500 لیتری

  رآکتور تحت فشار 1500 لیتری

  رآکتور 1500 لیتری

  • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
  • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
  • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)

  رآکتور با فشار کاری 35 بار

  تست با فشار 40 بار

  با دمای کاری 140 درجه سانتیگراد

  تست با دمای 180 درجه

  سیستم کاملا ضد جرقه

  شرکت پایافناور ماشین

  مرجع های ویژه