رآکتور تحت فشار 1500 لیتری
   رآکتور تحت فشار 1500 لیتری
   رآکتور تحت فشار 1500 لیتری
   رآکتور تحت فشار 1500 لیتری
   رآکتور تحت فشار 1500 لیتری

   رآکتور تحت فشار 1500 لیتری

   رآکتور 1500 لیتری

   • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
   • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
   • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)

   رآکتور با فشار کاری 35 بار

   تست با فشار 40 بار

   با دمای کاری 140 درجه سانتیگراد

   تست با دمای 180 درجه

   سیستم کاملا ضد جرقه

   شرکت پایافناور ماشین

   مرجع های ویژه