• جدید
  رآکتور همزندار تحت فشار از جنس مونل 400
  رآکتور همزندار تحت فشار از جنس مونل 400

  رآکتور همزندار تحت فشار از جنس مونل 400

  رآکتور همزندار تحت فشار 65 بار

  • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
  • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
  • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)

  رآکتور 100 لیتری

  جنس بخشهای تر از مونل 400

  تست فشار تا 65 بار

  فشار کاری 40 بار

  دمای کاری 200 درجه سانتیگراد

  دور همزن  1000  RPM

  شرکت پایافناور ماشین

  مرجع های ویژه