رآکتور همزندار تحت فشار از جنس مونل 400
   رآکتور همزندار تحت فشار از جنس مونل 400

   رآکتور همزندار تحت فشار از جنس مونل 400

   رآکتور همزندار تحت فشار 65 بار

   • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
   • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
   • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)

   رآکتور 100 لیتری

   جنس بخشهای تر از مونل 400

   تست فشار تا 65 بار

   فشار کاری 40 بار

   دمای کاری 200 درجه سانتیگراد

   دور همزن  1000  RPM

   شرکت پایافناور ماشین

   مرجع های ویژه