رآکتور همزن دار تحت فشار تا 200 بار
   رآکتور همزن دار تحت فشار تا 200 بار

   رآکتور همزن دار تحت فشار تا 200 بار

   رآکتور همزن دار تحت فشار تا 200 بار

   • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
   • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
   • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)

   رآکتور همزن دار تحت فشار تا 200 بار برای تولید و تحقیق به روی هیدراتهای گازی تا دمای 25- وسیستمهای جذب گازی 

   دارای واحد خنک کننده تا 25- نصب شده در طبقه زیرین میز رآکتور

   با یک سایت گلاس طولی در ظرف رآکتور برای دیدن و شکار ذرات کریستالی بوجود آمده در حین واکنش فشار بالا

   کنترل کامل پی آی دی , با دو مخزن تحت فشار برای خوراک به همراه کلیه امکانات پروسسی به روی آنها که همه پارامترها روی تابلو قرائت می شود

   با جک بادی برای بالا و پائین آوردن ظرف رآکتور

   به همراه ظروف نمونه گیری تحت فشار برای فاز گاز و فاز مایع

    

   شرکت پایافناور ماشین

   مرجع های ویژه