پایلوت ست آپ رآکتوری تحت فشار
   پایلوت ست آپ رآکتوری تحت فشار

   پایلوت ست آپ رآکتوری تحت فشار

   پایلوت رآکتور

   • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
   • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
   • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)

   این ست آپ راکتور ی دارای یک کوره الکتریکی با سه زون حرارتی مستقل است که خود کوره دو لپه ای است و برای استفاده از راکتورهای لوله ای plug flow پر شده با کاتالیست های دانه ای استفاده می شود . تنظیم دمای هر زون حرارتی توسط PLC و به طور مستقل و با دقت ۳درجه سانتیگراد با مکانیزم های دقیق کنترل ، صورت می گیرد.حداکثر دما می تواند تا ۶۰۰درجه سانتیگراد برای احیا کاتالیست باشد.

   ورودی خوراک راکتور با دو گاز ازت و هیدروژن است که توسط دو دستگاه دقیق کنترل دبی جرمی که تحت کنترل PLC هستند به طور دقیق خوراک دهی می شوند.

   خوراک مایع با دو دستگاه مستقل پمپ پلانجری میترینگ دقیق به راکتور تزریق می شود. فشار تزریق این پمپها می تواند تا ۲۰۰بار افزایش یابد که بر اساس فشار داخل راکتور به طور اتوماتیک تنظیم می شود.

   کلیه تجهیزات و شیر آلات از استینلس استیل ۳۱۶است.

   خروجی راکتور بستر ثابت به یک کندانسور وصل شده که پس از آن به یک مخزن تحت فشار جدا کننده می ریزد. در آنجا گاز از کندانسیت جدا می شود و توسط گاز خروجی و یک بک پرشر رگلاتور BPR فشار داخل راکتور تنظیم و گاز های تولیدی از آن خارج و اندازه گیری حجمی خواهند شد.

   با یک ظرف نمونه گیر تحت فشار که در زیر مخزن جدا کننده است مقدار مایع تولیدی اندازه گیری و نمونه گیری می شود.

   در این ست آپ می شود از هر نوع کاتالیستی استفاده کرد. هر نوع مایعی را را می توان به راکتور تزریق کرد . پمپها تا دمای ۱۰۰درجه سانتیگراد قابلیت پمپاژ را دارند.

   هر نوع گازی را هم می توان تا فشار ۱۰۰بار به راکتور وارد کرد.

   این ست همه منظوره است و در کلیه صنایع قابلیت بهره برداری را دارد.

   شرکت پایافناور ماشین

   مرجع های ویژه