• جدید
  پمپ گریز از مرکز با آب بند مغناطیسی 100 بار
  پمپ گریز از مرکز با آب بند مغناطیسی 100 بار

  پمپ گریز از مرکز با آب بند مغناطیسی 100 بار

  پمپ گریز از مرکز با آب بند مغناطیسی 100 بار

  با هد 2 متر

  با ظرفیت 10 تا 200 ml/min

  2800 دور بر دقیقه

  برای دمای کاری تا 90 درجه سانتیگراد

  تست شده با فشار هیدرو استاتیک 120 بار

  • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
  • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
  • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)
  شرکت پایافناور ماشین

  مرجع های ویژه