نمایش ستون چپ

4 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست
رآکتور همزندار تحت فشار 450 لیتری
 • جدید
  رآکتور همزندار تحت فشار 450 لیتری برای فشار کاری 70 بار از دمای 40- تا 350 درجه سانتیگراد  ژاکت حرارتی برای روغن یا گاز پروانه با دور 450 دور بر دقیقه آببند مگنت درایو جنس از استیل 316
  رآکتور همزندار تحت فشار 450 لیتری
  • جدید
   رآکتور همزندار تحت فشار 450 لیتری برای فشار کاری 70 بار از دمای 40- تا 350 درجه سانتیگراد  ژاکت حرارتی برای روغن یا گاز پروانه با دور 450 دور بر دقیقه آببند مگنت درایو جنس از استیل 316
   رآکتور همزندار تحت فشار از جنس مونل 400
   • جدید
    رآکتور همزندار تحت فشار 65 بار
    رآکتور همزندار تحت فشار از جنس مونل 400
    • جدید
     رآکتور همزندار تحت فشار 65 بار