تولید دائمی هیدروژن خالص به روش الکترولیز محلول هیدرواکسید پتاسیم
   تولید دائمی هیدروژن خالص به روش الکترولیز محلول هیدرواکسید پتاسیم

   تولید دائمی هیدروژن خالص به روش الکترولیز محلول هیدرواکسید پتاسیم

   • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
   • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
   • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)
   شرکت پایافناور ماشین

   مرجع های ویژه