• جدید
  طراحی و ساخت دستگاه یونیورسال تراش مهندسی سنگهای قیمتی
  طراحی و ساخت دستگاه یونیورسال تراش مهندسی سنگهای قیمتی

  طراحی و ساخت دستگاه یونیورسال تراش مهندسی سنگهای قیمتی

  • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
  • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
  • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)
  شرکت پایافناور ماشین

  مرجع های ویژه