• جدید
  طراحی و ساخت مکانیزم تثبیت دما در رآکتورهای کاتالیستی بستر ثابت
  طراحی و ساخت مکانیزم تثبیت دما در رآکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

  طراحی و ساخت مکانیزم تثبیت دما در رآکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

  • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
  • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
  • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)
  شرکت پایافناور ماشین

  مرجع های ویژه