طراحی و ساخت مکانیزم تثبیت دما در رآکتورهای کاتالیستی بستر ثابت
   طراحی و ساخت مکانیزم تثبیت دما در رآکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

   طراحی و ساخت مکانیزم تثبیت دما در رآکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

   • شرکت دانش بنیانشرکت دانش بنیان (عضو کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان)
   • تضمین کیفیتتضمین کیفیت (با برترین متخصصین فناوری در کنترل کیفیت)
   • تضمین قیمتتضمین قیمت (قیمتی متمایز و رقابتی با محصولات خارجی)
   شرکت پایافناور ماشین

   مرجع های ویژه